skip to Main Content

Yönetim Sistemleri

Hidroser, tüm faaliyetlerinde sürekli gelişim hedefiyle Kalite, İSG, çevre yönetimi ve bilgi güvenliği konularına azami hassasiyet göstermektedir.

Sertifikalar
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Hidroser, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin bir ihtiyaç ve gereklilik olduğu gerçeğini kabul etmiş olup bu sistemi tüm proseslerinde etkin bir şekilde yürütmektedir. Hidroser olarak biliyoruz ki; ISO 9001 üretimde ve imalatta, verimliliği, kararlılığı arttıran, proseslerde ölçme, izleme ve kontrolü etkin bir biçimde kullanan, sistemli bir çalışmayı şart koşan bir anlayış ve yaklaşımdır.

Müşteri memnuniyetinin önemli olduğu, gerek kalite, gerekse üretimimizde, kendimizi sürekli iyileştirmenin ve geliştirmenin bu sistemin bir gerçeği olduğunu bilmekte ve önemsemekteyiz. Bu sistemin uluslararası boyutta uygulanabilen bir model olması sebebiyle yerli ve yabancı müşterilerimiz tarafından aranan bir nitelik olduğu gerçeğini de göz ardı etmemekteyiz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Hidroser ailesi olarak, faaliyetlerimizi sürdürürken geçmişten devraldığımız doğayı ve çevreyi geleceğe kirletmeden ve yaşanabilir şekilde devretmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmayı seçtik. İmalatımızın ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktayız.

Çalışanlarımıza verilen eğitimler sayesinde bireylerde çevre bilinci oluşumu ve bunu sadece işletmede değil ikamet edilen konutlarda da devamını sağlamak adına bir bilinç oluşturulması gerekliliğini savunmaktayız. Ayrıca yaşadığımız gezegende doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini hedeflemekteyiz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilginin korunmasına ve gizliliğine ilişkin güven ortamının yaratılması adına Hidroser, gerek kendi veri tabanındaki bilgi altyapısını, gerekse müşteri ve tedarikçilerine ait bilgi alt yapısını güven altına almıştır.

Hidroser bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeleri analizi etmiş, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacağını belirlemiştir. Hidroser ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda müşterilerinin bilgi varlıklarını da önemsemekte, bu yaklaşım sayesinde de müşterilerine güven vermektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Hidroser, müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra, çalışanlarına karşı sosyal sorumluluğunu da yerine getirmeyi hedeflemektedir. Buna istinaden, ISO 45001 Yönetim Sistemi doğrultusunda işletmemizde daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamamız için riskler belirlenmiş ve analiz edilmiş, gerekli tedbirleri alınmış, ihtiyaç duyulan ekipman ve donanım temin edilmiştir. Bu sayede olası iş kazalarının önlenmesi veya minimuma indirgenmesi sağlanmıştır.

Çalışanlarımıza, kişinin maddi manevi sağlığının en temel hakkı olduğu bilinci aşılanmış, bu kapsamda yoğun eğitimlerden geçirilmiştir. Hidroser, gerek işletmemizde, gerekse toplumda sağlıklı bireylerin olması gerektiğine ve ülkemiz bütününde var olan yüksek kaza oranının minimuma indirilmesi gerektiğine inanan bir anlayışa sahiptir.

ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

Bu belge, metalik malzemelerin hem atölyelerde hem de saha montaj sahalarında ergitme kaynağı için kapsamlı kalite gerekliliklerini tanımlar. ISO 3834, kaynak işlemlerinin kalite yönetimine odaklanan, uluslararası kabul görmüş bağımsız bir standarttır. ISO 3834 tek başına üretici tarafından ISO 9001 gerekliliklerinden bağımsız olarak müşteriye veya üçüncü taraflara kaynak ürünlerinin uygun bir kalite düzeyine göre üretildiğini göstermek için kullanılır.

Kaynak, ISO 9001 kapsamında ‘özel bir işlem’ olarak tanımlanır, çünkü kaynağın sağlamlığı ve sağlamlığı yalnızca daha sonra testler yapılarak tam olarak doğrulanamaz.

Doğru bir kaynak elde etmek için, yalnızca son kaynağın test edilmesi değil, aynı zamanda tüm önemli ara adımların izlenmesi önemlidir.

Back To Top