skip to Main Content

Bilgi Güvenliği Politikamız

  1. Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenliğini sağlamak, risklere ve tehditlere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, gerekli kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
  2. Tehditlerin, bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerindeki etkilerini ve risklerini belirlemek, bu riskleri minimum düzeye indirmek için gerekli önlemleri almak ve sürekli takip etmek.
  3. Ulusal veya uluslararası yasal düzenlemelerin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirerek firmamızın sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini karşılamak.
  4. Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak gerçekleşebilecek problemlere hızla müdahale ederek, olayın etkisini minimize etmek, şirketimizin itibarını geliştirmek ve bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
Back To Top